arrow-left

Sve ponude

Inženjer sigurnosti (m/ž)

Objavljeno
2023-05-11
place
Lokacija

Karlovac

bag
Kategorija

Engineering

notes
Vrsta posla

Full-time

Opis posla

GLAVNE ODGOVORNOSTI RADNOG MJESTA:
Svrha radnog mjesta je upravljanje svim operativnim, korektivnim i preventivnim poslovima zaštite zdravlja, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u skladu sa zakonskom regulativom i internim propisima. Odgovornost za zakonitost rada i osiguranje uvjeta za siguran rad te realizaciju postavljenih poslovnih ciljeva.
• Stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
• Sudjelovanje u stvaranju i nadzor nesmetanog funkcioniranja sustava upravljanja zaštitom na radu, zaštitom od požara i zaštitom okoliša
• Sudjelovanje u obavljanju stručnih poslova iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša na realizaciji projekata
• Izrada sigurnosnih i zaštitnih mjera, nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te predlaganje i provođenje mjera na otklanjanju utvrđenih nedostataka
• Organizacija i provedba aktivnosti protupožarne sigurnosti te nadzor u provedbi odgovarajućih protupožarnih mjera i sprečavanja izvanrednih događaja
• Sudjelovanje u izradi procjene rizika za sva radna mjesta, izrada uputa za siguran rad na pojedinim radnim mjestima
• Procjena rizika, predlaganje i provođenje mjera unapređenja sigurnosti radnog okruženja, tehnoloških postupaka, alata, naprava i radnih uvjeta
• Nadzor odvijanja svih aktivnosti u skladu sa pravilima zaštite na radu i zaštite od požara
• Osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
• Prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s ozljedama na radu, priprema dokumentacije za prijavu ozljede na radu te izrada izvješća za potrebe poslodavca i nadležnih zavoda
• Izrada procedura i radnih uputa te nadzor provedbe izdanih radnih uputa i procedura
• Izrada plana evakuacije i spašavanja
• Suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije zaštite na radu, Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, specijalistom medicine rada te Zavodom za zaštitu okoliša i zaštite od požara
• Poznavanje važećih zakona i podzakonskih akata iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
• Praćenje nastanka otpada na lokaciji i vođenje evidencije o nastanku otpada na propisanim obrascima
• Izrada i predaja pratećih listova prilikom predaje otpada ovlaštenoj tvrtki
• Izrada i slanje redovnih godišnjih izvještaja za otpad putem aplikacije Registar onečišćenja okoliša
• Izrada Plana gospodarenja otpadom
• Priprema dokumentacije za inspekcijski nadzor u svom području rada i sudjelovanje tijekom inspekcijskih nadzora
• Ishođenje okolišne dozvole i praćenje propisanih zahtjeva u okolišnoj dozvoli tijekom važenja iste
• Izrada uputa za sigurno rukovanje kemikalijama i interno educiranje zaposlenika
• Briga o poslovanju otpadom i sekundarnim sirovinama
• Praćenje i provođenje zakonskih propisa i korporativnih pravila iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša te osiguranje i nadzor njihove provedbe u poslovanju
• Vođenje propisanih evidencija i poslovne dokumentacije u određenom području rada
• Obavljanje i drugih poslova i zadataka u skladu s rasporedom i vrstom posla po nalogu neposrednog rukovoditelja
• Vođenje i/ili sudjelovanje u projektima na temelju dodijeljene uloge u projektnom timu

Zahtjevi poslodavca

OD KANDIDATA OČEKUJEMO: • Prvostupnička ili sveučilišna diploma (prvostupnik ili magistar znanosti) iz sigurnosti - zaštite na radu, zaštite od požara, tehnički ili drugi odgovarajući smjer • Barem dvije godine iskustva na sličnim poslovima • Položen stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio) II stupanj; stručni ispit iz zaštite od požara; osnovna andragoška znanja • Dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu • Komunikativnost, samoinicijativnost, analitičnost, odgovornost, organiziranost, proaktivnost i učinkovitost u radu • Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine • Vozačka dozvola B kategorije

Prednosti rada

ŠTO NUDIMO: • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od 6 mjeseci • Mjesto rada: Karlovac (ured) i lokacije poslodavca u Hrvatskoj i inozemstvu • Rad u međunarodnom okruženje • Puno radno vrijeme 40 sati tjedno, rad u jednoj smjeni (prijepodne) • Mogućnost službenog vozila • Mogućnost samostalnosti u radu i implementacije novih rješenja • Mogućnost stručnog razvoja i usavršavanja • Redovita primanja - visina plaće ovisi o radnom iskustvu • Naknada troškova prijevoza i naknada za prehranu • Prigodne nagrade i novčane potpore sukladno Kolektivnom ugovoru

Opis tvrtke

Za našeg klijenta, GTG plin d.o.o. (dio Siad grupacije), kompaniju koja se bavi prodajom i distribucijom tehničkih plinova te uslugama procesnog inženjeringa, u potrazi smo za motiviranom i odgovornom osobom

Prijavi se za radno mjesto

  Ime *

  Prezime *

  Email adresa *

  Broj mobitela ili telefona *

  Životopis


  maksimalno 5 MB (.pdf, .docx)

  Poruka


  Povezani poslovi

  Recruitment Assistant - student (m/f)

  Novo

  place
  Zagreb

  Junior HR specijalist

  Novo

  place
  Rijeka

  Voditelj elektro održavanja (m/ž)

  Novo

  place
  Sisak