arrow-left

Sve ponude

Odgojitelj/ica (m/ž)

Objavljeno
2023-06-02
place
Lokacija

Višnjan

bag
Kategorija

Education & Science

notes
Vrsta posla

Full-time

Opis posla

• predlaže Godišnji plan i program rada iz svojeg djelokruga i izrađuje izvješće o ostvarivanju programa rada
• aktivno sudjeluje u izradi Kurikuluma ustanove
• pravovremeno izrađuje i izvršava tromjesečne, tjedne i dnevne planove i programe odgojno-obrazovnog rada te izvješća o ostvarivanju istih, a po potrebi izrađuje i posebne planove i programe
• ostvaruje neposredne zadaće odgoja iobrazovanja djece rane i predškolske dobi u odgojnoj skupini
• redovito se priprema za rad s djecom
• sustavno prati, bilježi i unapređuje stručni rad s djecom predškolskog uzrasta
• prati psihofizički i intelektualni razvoj djece
• vodi brigu o pravilnom ritmu aktivnosti djece unutar cjelodnevnog boravka djeteta u Vrtiću
• vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju te izrađuje odgovarajuće evidencije
• skrbi o prostoru u kojem borave djeca, posebice s obzirom na njegovu pedagošku i estetsku osmišljenost i higijensko zdravstvene uvjete
• skrbi o didaktičkim i drugim sredstvima Vrtića neophodnim u radu s djecom te vodi brigu o ispravnosti tih sredstava
• sudjeluje u sastavljanju jelovnika i brine o pravilnoj ishrani djece
• surađuje s roditeljima u cilju postizanja što veće kvalitete djetetova života, te vodi dokumentaciju o suradnji
• organizira i provodi aktivnosti i obilježava značajne datume iz života okoline, radosne doživljaje, dječje rođendane, posjete kazališta i drugih umjetnika, kraće izlete i posjete
• sudjeluje u radu stručnih tijela Vrtića
• planira i realizira individualni plan permanentnog stručnog usavršavanja, prati stručnu literaturu i sudjeluje na stručnim seminarima
• surađuje sa stručnim suradnicima ustanove i drugim odgojiteljima
• obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Zahtjevi poslodavca

• Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti: o preddiplomski sveučilišni studij ili o preddiplomski stručni studij ili o studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili o diplomski sveučilišni studij ili o specijalistički diplomski stručni studij. • Utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova • Da osoba nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju • razvijene komunikacijske vještine • samostalnost u radu i sposobnost odlučivanja • sposobnost planiranja i organiziranja • pouzdanost, samostalnost, odgovornost • sposobnost usvajanja novih znanja te efikasno primjenjivanje istih

Prednosti rada

• Puno radno vrijeme • zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme uz mogućnost produženja na neodređeno vrijeme • Iznadprosječna plaća • dodatak za minuli rad • putni troškovi plaćeni, ukljućujući cestarinu/ENC • mogućnost ponude paketa relokacije

Prijavi se za radno mjesto

  Ime *

  Prezime *

  Email adresa *

  Broj mobitela ili telefona *

  Životopis


  maksimalno 5 MB (.pdf, .docx)

  Poruka