Dokumente možete pronaći ovdje:

Kontaktirajte nas

Sva pitanja, komentare i upite vezane za ovu Politiku možete poslati na adresu LUGERA Talent Solutions d.o.o. za zapošljavanje, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, te na sljedeću adresu elektroničke pošte

osobnipodaci@lugera.upvision.site